kawum:protokolle:18akhowtokawum

Protokoll How To KaWuM

Konferenz: 18. KaWuM in Berlin

Datum: 08.11.2019

Leitung: Name (Uni)

Protokoll: Name (Uni)

Beginn: hh:mm

Ende: hh:mm

Anwesende Fachschaften: Person, FS Temp, …

  • kawum/protokolle/18akhowtokawum.txt
  • Zuletzt geändert: 01.06.2020 15:07
  • von 127.0.0.1